Generalforsamling i Landsbyforum

Af | 1. april 2021|Categories: Nyheder|

Generalforsamlingen afholdes d. 15. april kl. 19.30 via Google Meet. Deltag i mødet via dette link: https://meet.google.com/ter-inqm-sdn

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Indkommet forslag:

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Else Mikél Jensen og Jesper Markward Olsen er på valg og modtager genvalg. Nanna Schneidermann er på valg.

Revisorer Per Jørgensen og Lene Drewsen er på valg. (villige til genvalg)

Alle opfordres til at stille op.