Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv
Støtteforening

Til Medlemmerne
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Hjortshøj Sognegård TORSDAG DEN 21. MARTS 2019 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for 2019
5. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
6. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 13. marts 2019)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Finn Petersen og Ove Overgaard Nielsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

I forlængelse af årets generalforsamling er der et interessant og indsigtsfuldt foredrag ved bibliotekar Leif Dehnits. Han vil med udgangspunkt i sin seneste bog ”Aarhusianske gadenavne” – fortælle om udvalgte vejes navngivning og deres oprindelse. Flere steder optræder vejnavnene som grupper og andre steder har vejene skiftet navn. Og hvem bestemmer egentlig et vejnavn? Dette og mere denne aften..

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

Skriv en kommentar