Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Som følge af regeringens tiltag mod Covid-19 har Landsbyforums bestyrelse besluttet at udskyde generalforsamlingen d. 22. april. Vi håber, at det kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen inden sommerferien, hvilket dog næppe er realistisk; alternativt sigter vi mod en dato medio/ultimo august eller snarest derefter, sammen med den ligeledes udsatte workshop om helhedsplanen for Hjortshøj med Aarhus Kommune.

 

Vi indkalder til den udsatte generalforsamling med mindst to ugers varsel, som fællesrådets vedtægter foreskriver i  forbindelse med indkaldelsen til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Dette vil ske via fællesrådets liste med kontaktoplysninger til byens foreninger m.v., de lokale Facebook grupper, på landsbyportalen og med plakater rundt om i byen. Det håber vi, at I alle kan acceptere i denne specielle situation.

 

Trods udsættelsen modtager bestyrelsen gerne forslag til generalforsamlingen allerede nu.

Bjarne S. Bendtsen
Hastruptoften 17
8530 Hjortshøj

+45 30548516

oprindeligt opslag:

Indkaldelse til generalforsamling
i fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På valg: Karen Woer, Ove Overgaard Nielsen og Bjarne S. Bendtsen. Revisor: Per Jørgensen. Desuden skal der vælges en ekstra revisor og en suppleant til bestyrelsen.

 

Vel mødt!

Skriv en kommentar