Folk i Hjortshøj

Et beboerblad under Hjortshøj Landbyforum hvor du bl.a kan læse

 • Hvornår og hvor er der høstfest og fastelavnsfest i Hjortshøj?
 • Hvem stiller op til byrådet?
 • Hvor bliver der bygget nyt, til hvem og hvad betyder det for byplanlægningen?
 • Hvornår får vi en hal?
 • Hvornår er der koncert og hvor?

Læs magasinet Folk i Hjortshøj, der lander i din postkasse 4 gange om året og få svar på disse og mange andre spørgsmål.

Her kan du læse de seneste udgaver af Folk i Hjortshøj:

 

 

 

Folk i Hjortshøj nr. 133 – september 2018

Folk i Hjortshøj nr. 132 – juni 2018 (kommer senere som pdf)

Folk i Hjortshøj nr. 131 – marts 2018

Folk i Hjortshøj nr. 130 – december 2017

Folk i Hjortshøj nr. 129 – september 2017

Folk i Hjortshøj nr. 128 – juni 2017

Folk i Hjortshøj nr. 127 – marts 2017

Folk i Hjortshøj nr. 126 – december 2016

Folk i Hjortshøj nr. 125 – september 2016

Folk i Hjortshøj nr. 124 – juni 2016

Folk i Hjortshøj nr. 123 – marts 2016

Folk i Hjortshøj nr. 122 – december 2015

Formål

Det er redaktionens mål, at bladet Folk i Hjortshøj fremmer beboernes engagement i lokalområdet ved at tilbyde

 • Vedkommende information om livet i videste forstand i Hjortshøj og omegn samt læsebreve, reportager og portrætter af markante personligheder i Hjortshøj.
 • Et fælles forum for alle aldersgrupper.

Redaktionen

Redaktionen består af en række frivillige, der mødes 4 gange om året for at brainstorme om og planlægge det kommende nummer. De skrivende medlemmer af redaktionen har på på skift opgaven som ansvarshavende redaktør. Når indholdet og deadline er fastlagt, arbejder  redaktionsmedlemmerne uafhængigt af hinanden. Efter deadline mødes layoutere og ansvarshavende redaktør og tilrettelægger billeder, artikler, tegninger og annoncer. Herefter produceres bladet. Distributionen aftales pt. med skoleklasser på Virupskolen, der til gengæld modtager et beløb til klassekassen.

Skrivende medarbejdere:

Ulla Birgitte Alkjærsig

Tlf.nr: 5046 2423

Mail: svinget88@gmail.com

 

Lars Bødker Smitt

Tlf.nr. tel: 8622 8346j

Mail: 8530lasu@gmail.com

 

Jesper Odde Madsen

Tlf.nr: 4040 3732 – 8618 0840

Mail: jm@jespermadsen.dk

 

Jes Lemming

Tlf.nr. 2251 8254

Mail: jeslemming50@gmail.com

 

Foto:

Poul Nyholm

Tlf.nr. 2670 6044

poul.nyholm@jubii.dk

 

Layout:

Signe Thorsen

Tlf nr. 2088 8765

signe_rump_thorsen@hotmail.com

signe.thorsen@gmail.com

 

Dorthe Bregendal

Tlf.nr. 2513 2708

tjes76@hotmail.com

 

Tegner:

Mikkel Stubbe Teglbjærg

Tlf.nr. 2422 1791

Mikkelstubbe@gmail.com

 

Annoncer og distribution:

Kurt Elmstrøm

Tlf.nr: 4075 5514

Mail: kurtelmstroem@mail.dk

 

Folk i Hjortshøj og bestyrelsen for Landsbyforum

 • Bladet udgives af Hjortshøj Landsbyforum.
 • Redaktionen er en selvstændig gruppe under Hjortshøj Landsbyforum.
 • Redaktionen bestemmer suverænt over bladets indhold og form.
 • Redaktionens medlemmer er ikke på valg. Skriv en mail om dig selv til reaktionen, hvis du vil være med.
 • Landsbyforums bestyrelse har krav på at have et af dets medlemmer med i bladgruppen. Vedkommende optræder i gruppen på lige fod med de øvrige.

Økonomi

 • Bladets økonomi er en del af Landbyforums samlede økonomi.
 • Bladet har som mindste mål at hvile i sig selv økonomisk. Eventuelt overskud tilfalder Landsbyforum.

Annoncepriser Folk i Hjortshøj

Antal 12-dele / Pris

1/12: 280.-

2/12: 550.-

3/12: 725.- (1række)

4/12: 880.- (1 lodret spalte)

6/12: 1100.- (1/2 side)

8/12: 1225.- (2/3 side)

9/12: 1275.- (3/4 side)

12/12: 1300.- (hel side)

 

Folk i Hjortshøj udkommer 4 gange årligt, omkring 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12

Deadline: Ca. 30 dage før udgivelse.

 

 

Redigeret af Jes Lemming 25. Juni 2016[/fusion_text]