Multihus i Hjortshøj

Hjortshøj vokser, og det samme gør behovet for bedre faciliteter for idræt og kultur. Derfor arbejder Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj for et etablere et samlingssted, der kan benyttes af alle aldersgrupper og til et bredt spektrum af aktiviteter.
Hvor skal Multihuset ligge?
Virupskolen skal udvides, og det giver en unik mulighed for binde byens skole, kultur- og idrætsliv sammen. Det er ambitionen, at Multihuset skal ligge i forlængelse af skolen (på en del af boldbanen ved skolens parkeringsplads).

demo5

Hvad skal huset indeholde?

Vi vil skabe et hus, der bliver et naturligt fælles samlingspunkt for idræt og kultur for alle byens borgere. Ambitionen er at finansiere et hus på samlet 2.400 kvadratmeter, som indeholder:

  • Boldbane på 40 x 20 m (håndboldbane).
  • 2-3 sæderækker langs den ene side
  • Mulighed for inddeling i 2-3 separate haller med skillevæg, så hallen kan have mange forskellige funktioner
  • Klublokale til Virup IF
  • Cafe og køkken
  • Omklædningsrum
  • Depot
  • Fitness-lokale

Hvordan skal Multihuset finansieres?

Finansieringen af projektet er en stor og langsigtet opgave. Midlerne skal komme fra blandt andet Aarhus Kommune, diverse fonde, indsamling blandt Hjortshøjs borgere, sponsorater og evt. lånoptagelse.

Projektet har allerede fået økonomisk opbakning: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF i Aarhus Kommunes byråd i har i november 2015 givet Multihuset tilsagn om støtte på i alt kr. 4 mio.

Vi har brug for din støtte

En af de vigtigste opgaver er at sikre en bred, lokal opbakning til projektet – det er afgørende for at sikre yderligere politisk og økonomisk støtte.

Så meld dig ind i Støtteforeningen, og husk at du kan oprette et medlemskab for hvert af medlemmerne af din husstand. Det koster kun 100 kroner pr. person.

Du kan indmelde dig i Støtteforening på  Multihus Hjortshøj hjemmeside, hvor du også kan læse mere om foreningen og projektet.  www.multihushjortshøj.dk

Meld dig ind i støtteforeningen på multihushjortshøj.dk

 

multihus-vogn

Den lille røde vogn informerer om Multihus og støtteforeningen. Foto: Poul Nyholm.