Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Borgermøde om helhedsplanen
og
generalforsamling i Landsbyforum Hjortshøj Fællesråd

 Aftenen starter med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj.

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10809244_1648473696996.pdf

Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse (mail: bestyrelse@hjortshoj.dk). Endeligt program for aftenen bliver herefter lagt på denne side og på landsbyportalen: www.hjortshoj.dk

Fra bestyrelsen har vi et forslag om en mindre vedtægtsændring: Der er i slipstrømmen på temaplanforslaget for arealer til alle boligtyper blevet dannet nye fællesråd i Skæring og Egå på vandsiden af Grenåvej. Vi holdt et møde med de nye fællesråd før jul, hvor vi bl.a. drøftede fællesrådenes grænser. Landsbyforums vedtægter er ikke helt korrekte på dette felt, da der i § 4 ud over Hjortshøj Sogns grænser nævnes Virupskolens skoledistrikt; sidstnævnte rummer p.t. bl.a. Skæring nord for Grenåvej, hvilket det nye fællesråd i Skæring foreslår skal være en del af deres område.

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændring af vedtægterne:

Nuværende formulering i § 4: ”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn / Virupskolens skoledistrikt. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

”Som medlem betragtes enhver fastboende i Hjortshøj sogn. Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.”

 

Landsbyforum byder på øl/vand og kaffe/te i pausen.

 

Vel mødt!

Skriv en kommentar