Nyheder om Hjortshøj

Generalforsamling og dialogmøde

10. marts 2024|1 Comment

Generalforsamling i Landsbyforum samt dialogmøde om vand.
Fællesrådets ordinære generalforsamling finder i år sted
den 10. april kl.17.00 – 19.30 i salen i Folkehuset Hjortshøj, Stationsvej 40.
Vi lægger ud med et dialogmøde om håndteringen af vand i Hjortshøj og omegn kl.17:00. Generalforsamlingen starter kl.18.30.
Dagsorden for generalforsamlingen i følge Fællesrådets vedtægter:
1.Valgafdirigent
2.Valgafreferent
3.Beretning
4.Regnskab
5.Indkomneforslag
6.Valg
7.Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan sendes til: bestyrelse@hjortshoj.dk. På valg er Jorun Clasen Lobach (modtager genvalg), Pia Cisco (valgt for en etårig periode, ønsker ikke genvalg) og Bjarne S. Bendtsen (ønsker ikke genvalg).
Der er således også i år brug for nye kræfter til fællesrådsarbejdet–vi opfordrer alle interesserede til at stille op!

NYT fra kommunen

26. februar 2024|0 Comments

NETVÆRK & NÆRVÆR

PLANSTRATEGI 2023 (tryk her for link til planen)

PÅ VEJ MOD EN GOD BY FOR ALLE
En by og byregion i udvikling
Aarhus er en by og en byregion i udvikling.
Vi har over en længere årrække
været præget af stor vækst i både indbyggere
og arbejdspladser.
Alle prognoser peger på, at denne udvikling vil
fortsætte. Det giver muligheder, men
selvfølgelig også udfordringer.
Aarhus rummer både storby med liv og
puls samt mulighed for mere plads og
ro i oplandsbyer eller landsbyer.
Samtidig har vi store naturkvaliteter med skov,
hav og landskaber liggende lige uden
før døren. Vi har førende internationale
såvel som små lokale virksomheder.
Og vi har uddannelser i verdensklasse.
Alt sammen bidrager til at gøre Aarhus
attraktiv. Det er en del af forklaringen
på, at mange hvert år ønsker at flytte til,
besøge, studere eller starte virksomhed
i Aarhus.
Aarhus’ kvaliteter skal vi bevare og
videreudvikle, så Aarhus bliver endnu
bedre at bo, besøge og arbejde i.
Samtidig skal vi tage ansvar for kommende
generationer og sikre, at væksten sker
bæredygtigt.
Vi skal dog ikke kun have fokus på Aarhus.
Aarhus er kraftcenteret i den østjyske byregion
vi har muligheder og et ansvar for at bidrage
med løsninger, der rækker ud over os selv
– både regionalt og nationalt.

Hvordan skaber vi et ungestyret opholdssted

18. september 2023|0 Comments

Idéer til Oplandspuljen – Borgermøde i Viruphuset d. 5. september 2023

28. august 2023|0 Comments

Har du en idé, som mangler finansiering? Og løfter din idé fællesskabet i Hjortshøj? Så kom og find ud af, hvordan du kan bruge Oplandspuljen til at gøre din Idé til virkelighed.

Se mere under menupunktet “Begivenheder”

Borgermøde & Generalforsamling

3. april 2023|0 Comments

Informationsmøde og debat om Oplandspuljen samt generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum

20. april kl. 19.30-21-30 i Sognegården

Som det fremgår af det seneste nummer af Folk i Hjortshøj, så finder den ordinære generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum i år sted d. 20. april kl. 19.30-21.30 i Sognegården. 

Vi har inviteret Peter Boesen fra Innovation og Medborgerskab, Borgmesterens Afdeling, og playmaker, som de kalder det, for Oplandspuljen, til at komme og holde et oplæg om denne pulje, som inden længe kan søges af os i kommunens opland. Der er bevilget 100 mio. kr. til puljen, som udmøntes med 10 mio. kr. årligt fra 2024 til 2033, og de første 4 mio. kr. af de 10 for 2024 kan søges allerede i år.

Oplandsudvalget kom som bekendt med otte anbefalinger til at styrke oplandet, som man kan læse her: https://www.aarhus.dk/media/72379/oplandsudvalgets-anbefalinger.pdf. Oplandspuljen fokuserer i første omgang på fire temaer: mødesteder, kommunikation, mobilitet og klima, og midlerne fra puljen udmøntes primært som deltagerbudgetter. I Hjortshøj er ikke mindst mødesteder et vigtigt tema, som vi forestiller os, at mange af de lokale foreninger vil være interesserede i at søge midler til – det kan være til de fysiske rammer for et mødested, men også indhold af forskellig art. Alt dette vil Peter Boesen fortælle mere om, så spred endelig budskabet i jeres netværk og mød op!

Vi lægger ud med informations- og debatmødet om Oplandspuljen kl. 19.30 til ca. 20.30, derpå byder Landsbyforum på kaffe/te eller øl/vand i en kort pause, hvor der er mulighed for fortsat debat og idéudvikling af forslag til lokale projekter, der kan søges midler til i puljen, og endelig starter generalforsamlingen ca. kl. 20.45.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. fællesrådets vedtægter: