Nyheder om Hjortshøj

Testmuligheder i Aarhus

10. maj 2021|0 Comments

STATUS PÅ SMITTEUDVIKLINGEN

Smitten i Aarhus Kommune er forholdsvis stabil, men stadig for høj. I dag, fredag den 7. maj, er der 42 nye smittede fundet ved PCR-test. Vi er stadig meget opmærksomme på smittetallene og følger udviklingen nøje. Det er fortsat vigtigt at opfordre til test, så vi sammen kan få inddæmmet smitten.

En nedlukning af et sogn betyder, at skoler, SFO, klubber, ungdoms- og voksenuddannelser samt lokaler til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter skal lukke ned. Dagtilbudsområdet er fortsat åbent dog med skærpede retningslinjer. Et sogn skal lukkes ned, når følgende parametre er opfyldt samtidigt:

  • Incidens på over 4 pr. 1000 indbyggere den seneste uge
  • Flere end 20 smittede den seneste uge OG
  • Positivprocent på over 2

Et sogn kan åbne igen, når minimum et af parametrene ikke længere har været opfyldt i en uge.

Hele kommunen skal lukke ned, hvis den testkorrigerede PCR-incidens for hele kommunen er over 2 pr. 1000 indbyggere den seneste uge. I Aarhus ligger denne incidens pt på 0,77.

STATUS PÅ VACCINATION

Det samlede antal vaccinerede i Aarhus Kommune er pr. 2. maj 2021:

  • 1. stik: 66.870 (19,0% af AAK befolkning),
  • 2. stik (færdigvaccinerede): 32.544 borgere (9,2% af AAK befolkning).

Region Midtjylland er begyndt at sende invitationer til vaccination ud til målgruppe 10a, der inkluderer borgere i aldersgruppen 60-64 år. Dvs. alle borgere over 65 år skulle allerede gerne have modtaget en invitation.

OVERBLIK OVER TESTMULIGHEDER I AARHUS KOMMUNE

I vedhæftede dokument ”Testmuligheder i Aarhus Kommune” finder I en fin oversigt over alle gældende testmuligheder i Aarhus Kommune. I kan finde samme information på Region Midtjyllands hjemmeside: Klik her for at læse mere

Helhedsplan Workshop

7. maj 2021|0 Comments

Aarhus Kommune inviterer til online workshop om helhedsplanen for Hjortshøj.

”Workshop II Helhedsplan Hjortshøj:
visioner og strategier” mandag d.10.maj 2021 kl.17.00-
18.30.

Tilmeld dig til workshop via dette link:
https://pretix.eu/aarhuskommune/282/1188966/

For at deltage i Workshop II, bedes du tilmelde
dig via dette link senest torsdag d.6.maj.

Denne workshop byder på oplæg om både den nye
”Temaplan for arealer til alle boligtyper” samt HP
Hjortshøj. Du vil blive forelagt de visioner og strategier,
der er skrevet i helhedsplanen. Med udgangspunkt
i disse skal I i mindre grupper diskutere konkrete
udviklingspotentialer for områder i Hjortshøj. Derefter
skal vi i fællesskab tale om og samle op på jeres
kommentarer til visioner og strategier.

Antal deltagere er begrænset til 45.

Referat generalforsamling i Landsbyforum

1. april 2021|0 Comments

21. april 2021 

Referat af Generalforsamling i Landsbyforum d. 15. april 19.30  Sted: google meet  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

Lasse Smitt valgt 

2. Valg af referent 

Karen Woer valgt 

3. Beretning 

Hjortshøj Landsbyforums beretning 2020-21  

Det har været et mærkeligt år – og gad vide om ikke stort set alle foreningers beretninger over hele  verden har et lignende udgangspunkt i år? Det var vi godt klar over, at det ville blive, da vi, noget  forsinket, holdt generalforsamlingen lige inden sommerferien d. 22. juni sidste år. Og om ikke andet  kan det da tilføre vores ellers ekstremt lokale perspektiv en global vinkel, selv om jeg naturligvis  godt er klar over, at denne disciplin: bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i en lokal  forening, er noget relativt typisk dansk. 

Sidste år valgte vi, som man kan se af datoen, at udskyde generalforsamlingen til det igen blev  muligt at mødes fysisk i større forsamlinger – der mødte 13 op på Skoletorvet den juniaften, dvs.  færre end en håndfuld ud over bestyrelsen, bladets redaktion og andre, der i forvejen er knyttet til  fællesrådsarbejdet på forskellig vis. Det er jo grundlæggende problematisk – og beskæmmende – at  så få vil bruge en aften på noget så væsentligt som at deltage i fællesrådets generalforsamling og  dermed få indflydelse på udviklingen i lokalområdet. I år har vi holdt os strikt til vedtægterne og  indkaldt via bladet, som det kræves, i marts eller april måned, ikke mindst da erfaringerne med  virtuelle møder af denne art er blevet meget større, mange har fået godt styr på at anvende de  forskellige platforme og lært omgangsformerne i forbindelse med Klik her for at læse mere

Liv udenfor Ringgaden?

12. marts 2021|0 Comments

Bland dig i debatten om livet uden Ringgaden.
Kommunens Oplandsudvalg inviterer til online borgermøde mandag den 15. marts kl. 16-17.30.

Hvordan kan Aarhus Kommune styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne ?Alle er velkomne til at deltage i mødet, og det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og medlemmerne af udvalget via chatten.

Gå direkte til mødet i Oplandsudvalget via Microsoft Teams eller se det live på AarhusGuidens facebook: facebook.com/aarhusguiden

Til mødet er der live-oplæg bl.a. om den store spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet, og det er videoindlæg fra foreninger, medier og oplandsbyer.

Tilmeld dig her
https://www.facebook.com/events/180079250364512/

Penge til ensomme ældre

4. februar 2021|0 Comments

Aarhus Kommune opfordrer foreninger og organisationer i Hjortshøj til at søge Corona-ensomhedspuljen til projekter for ensomme ældre. Puljen er på 745.000 kr. og er åben for ansøgninger nu!
Læs mere: https://www.aarhus.dk/…/for…/corona-ensomhedspulje-2021/

Pukkelbump

31. januar 2021|0 Comments

Tak for jeres input ifm. Landsbyforums vejledende afstemning ang. pukkelbump/pudebump. Vi har nu samlet tilkendegivelserne, der er kommet ind via mail og på Facebook, og sendt vores sammenfatning til kommunen.

Der er et klart flertal for at ændre typen af bump fra pukkelbump til pudebump: ca. 80% er for en ændring og 20% for at bevare de nuværende bump. Afstemningsformen er naturligvis langt fra uproblematisk, men nu har vi under alle omstændigheder loddet stemningen og sendt resultatet videre til kommunen.

Vi mener ikke, det burde være op til fællesrådet på bagkant og med kort frist at træffe den slags beslutninger på et meget løst grundlag; det må være rådmandens eget ansvar, hvis han er uenig i de anlæg, hans magistrat udfører. Vi ville derimod gerne have være inddraget tidligere i forløbet, hvor de mange uhensigtsmæssigheder, der er kommet frem ifm. de mange kommentarer, ideelt set kunne have været drøftet på forkant. 

Vi vil i den nærmeste fremtid følge op på vores tilkendegivelse til kommunen for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre. Her håber vi meget, at de vil inddrage os i processen.


Bestyrelsen i Hjortshøj Landsbyforum