Nyheder om Hjortshøj

Generalforsamling i Landsbyforum

1. april 2021|0 Comments

Generalforsamlingen afholdes d. 15. april kl. 19.30 via Google Meet. Deltag i mødet via dette link: https://meet.google.com/ter-inqm-sdn

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Indkommet forslag:

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Else Mikél Jensen og Jesper Markward Olsen er på valg og modtager genvalg. Nanna Schneidermann er på valg.

Revisorer Per Jørgensen og Lene Drewsen er på valg. (villige til genvalg)

Alle opfordres til at stille op.

Testmuligheder i Påsken

27. marts 2021|0 Comments

STATUS PÅ SMITTEUDVIKLINGEN

Smitten i Aarhus Kommune har over de seneste uger stabiliseret sig på et niveau med ca. 20-30 daglige smittetilfælde. Torsdag den 25. marts blev der dog registreret 49 nye smittetilfælde i kommunen. Den nationale bekymringsgrænse for daglige smittetilfælde, som vi stræber efter at komme ned under, ligger på 10.

Fra tirsdag den 23. marts bliver smittetal på Aarhus Kommunes ”Aarhus i tal – nye data om COVID-19” også opgjort på sogneniveau. Man kan stadig se smittedata pr. postdistrikt. De nye tal på sogneniveau betyder, at man kan få et mere præcist billede af smitteudbredelse i konkrete bydele og lokalområder. Hvis et sogn kommer over 200 smittede i incidens, vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte Aarhus Kommune for sammen at drøfte behovet for tiltag og indsatser. Relevante parter herunder boligforeninger vil også blive inddraget.

OVERBLIK OVER TESTMULIGHEDER I AARHUS KOMMUNE I PÅSKEDAGENE

I påskeferien er der fortsat rige muligheder for at blive testet i Aarhus Kommune.
https://www.aarhus.dk/corona/coronainformation-til-dig-som-borger/coronatest-i-aarhus/

KOMMUNIKATION FRA SUNDHEDSSTYRELSEN VEDR. PÅSKE OG RAMADAN

Påsken og Ramadanen står for døren. Op til påske laver Sundhedsstyrelsen en national SoMe og annonceringsindsats med gode råd til socialt samvær i påsken. Herudover har de skrevet en nyhed på deres hjemmeside: Nyd påsken – og hold coronasmitten fra døren – Sundhedsstyrelsen.

Vedr. Ramadan, som starter omkring den 13. april, er Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde en plakat med anbefalinger til afholdelse af Ramadan og Eid. Materialet kommer på dansk, engelsk, arabisk, urdu, tyrkisk, somali og farsi. Vi forventer at modtage materialet efter påske og håber, I herefter vil hjælpe os med at få videreformidlet budskaberne til relevante modtagere.

Liv udenfor Ringgaden?

12. marts 2021|0 Comments

Bland dig i debatten om livet uden Ringgaden.
Kommunens Oplandsudvalg inviterer til online borgermøde mandag den 15. marts kl. 16-17.30.

Hvordan kan Aarhus Kommune styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne ?Alle er velkomne til at deltage i mødet, og det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og medlemmerne af udvalget via chatten.

Gå direkte til mødet i Oplandsudvalget via Microsoft Teams eller se det live på AarhusGuidens facebook: facebook.com/aarhusguiden

Til mødet er der live-oplæg bl.a. om den store spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet, og det er videoindlæg fra foreninger, medier og oplandsbyer.

Tilmeld dig her
https://www.facebook.com/events/180079250364512/

Penge til ensomme ældre

4. februar 2021|0 Comments

Aarhus Kommune opfordrer foreninger og organisationer i Hjortshøj til at søge Corona-ensomhedspuljen til projekter for ensomme ældre. Puljen er på 745.000 kr. og er åben for ansøgninger nu!
Læs mere: https://www.aarhus.dk/…/for…/corona-ensomhedspulje-2021/

Pukkelbump

31. januar 2021|0 Comments

Tak for jeres input ifm. Landsbyforums vejledende afstemning ang. pukkelbump/pudebump. Vi har nu samlet tilkendegivelserne, der er kommet ind via mail og på Facebook, og sendt vores sammenfatning til kommunen.

Der er et klart flertal for at ændre typen af bump fra pukkelbump til pudebump: ca. 80% er for en ændring og 20% for at bevare de nuværende bump. Afstemningsformen er naturligvis langt fra uproblematisk, men nu har vi under alle omstændigheder loddet stemningen og sendt resultatet videre til kommunen.

Vi mener ikke, det burde være op til fællesrådet på bagkant og med kort frist at træffe den slags beslutninger på et meget løst grundlag; det må være rådmandens eget ansvar, hvis han er uenig i de anlæg, hans magistrat udfører. Vi ville derimod gerne have være inddraget tidligere i forløbet, hvor de mange uhensigtsmæssigheder, der er kommet frem ifm. de mange kommentarer, ideelt set kunne have været drøftet på forkant. 

Vi vil i den nærmeste fremtid følge op på vores tilkendegivelse til kommunen for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre. Her håber vi meget, at de vil inddrage os i processen.


Bestyrelsen i Hjortshøj Landsbyforum

Smittetal Hjortshøj

3. januar 2021|0 Comments

Tal om smittetilfælde, fordeling på alder og områder i byen m.m. opdateres dagligt på kommunes hjemmeside.

Torsdag den 21. januar var der under 5 smittede i område 8530 inden for de sidste 7 dage.

Aarhus Kommunes opdaterede Corona-information finder du her: https://www.aarhus.dk/corona/.