Folk i Hjortshøj

Et beboer-blad under Landsbyforum, Hjortshøj Fællesråd
hvor du bl.a. kan læse:

 • Hvornår og hvor er der høstfest og fastelavnsfest i Hjortshøj?
 • Hvem stiller op til byrådet?
 • Hvor bliver der bygget nyt, til hvem og hvad betyder det for byplanlægningen?
 • Hvordan udnytter vi det nye Viruphuset?
 • Hvornår er der koncert og hvor?
 • Hvad med trafikken og skolebørnene?
 • Hvad sker der med bumpene på vejen?
 • Hvad med bypladsen og Østergårdshaven?
 • Hvornår kommer der en bymidte og cykelstier hele vejen til Århus?

Læs magasinet Folk i Hjortshøj, der lander i din postkasse 4 gange om året og få svar på disse og mange andre spørgsmål.

Her kan du læse de seneste udgaver af Folk i Hjortshøj:

         Folk i Hjortshøj nr 155 – marts 2024       

        Folk i Hjortshøj nr 154 – december 2023

        Folk i Hjortshøj nr 153 – sept 2023

        Folk i Hjortshøj nr 152 – juni 2023

        Folk i Hjortshøj nr 151 – marts 2023

        Folk i Hjortshøj nr 150 – december 2022

       Folk i Hjortshøj nr 149 – september 2022       

       Folk i Hjortshøj nr 148 – juni 2022       

       Folk i Hjortshøj nr 147 – marts 2022

       Folk i Hjortshøj nr 146 – december 2021 

       Folk i Hjortshøj nr 145 – september 2021

       Folk i Hjortshøj nr 144 – juni 2021

       Folk i Hjortshøj nr 143 – marts 2021

       Folk i Hjortshøj nr 142 – december 2020

       Folk i Hjortshøj nr. 141 – september 2020

       Folk i Hjortshøj nr. 140 – juni 2020

       Folk i Hjortshøj nr. 139 – marts 2020

       Folk i Hjortshøj nr. 138 – december 2019

       Folk i Hjortshøj nr. 137 – september 2019

       Folk i Hjortshøj nr. 136 – juni 2019

Folk i Hjortshøj nr. 135 – marts 2019

Folk i Hjortshøj nr. 134 – december 2018

Folk i Hjortshøj nr. 133 – september 2018

Folk i Hjortshøj nr. 132 – juni 2018

Folk i Hjortshøj nr. 131 – marts 2018

Folk i Hjortshøj nr. 130 – december 2017

Folk i Hjortshøj nr. 129 – september 2017

Folk i Hjortshøj nr. 128 – juni 2017

Folk i Hjortshøj nr. 127 – marts 2017

Folk i Hjortshøj nr. 126 – december 2016

Folk i Hjortshøj nr. 125 – september 2016

Folk i Hjortshøj nr. 124 – juni 2016

Folk i Hjortshøj nr. 123 – marts 2016

Folk i Hjortshøj nr. 122 – december 2015

 

Formål

Det er redaktionens mål, at bladet Folk i Hjortshøj fremmer beboernes engagement i lokalområdet ved at tilbyde

 • Vedkommende information om livet i videste forstand i Hjortshøj og omegn samt læsebreve, reportager og portrætter af markante personligheder i Hjortshøj.
 • Et fælles forum for alle aldersgrupper.

Redaktionen

Redaktionen består af en række frivillige, der mødes 4 gange om året for at brainstorme om og planlægge det kommende nummer. De skrivende medlemmer af redaktionen har på på skift opgaven som ansvarshavende redaktør. Når indholdet og deadline er fastlagt, arbejder  redaktionsmedlemmerne uafhængigt af hinanden. Efter deadline mødes layoutere og ansvarshavende redaktør og tilrettelægger billeder, artikler, tegninger og annoncer. Herefter produceres bladet. Distributionen aftales pt. med skoleklasser på Virupskolen, der til gengæld modtager et beløb til klassekassen.

Skrivende medarbejdere:

Johan Jensen
Tlf. nr: 5098 7362
Mail: jensenjohan66@gmail.com

Lars Bødker Smitt
Tlf. nr: 8622 8346
Mail: 8530lasu@gmail.com

Jesper Odde Madsen
Tlf.nr: 4040 3732 – 8618 0840
Mail: jm@jespermadsen.dk

Jes Lemming
Tlf.nr. 2251 8254
Mail: jeslemming50@gmail.com

Foto:

Poul Nyholm
Tlf.nr. 2670 6044
poul.nyholm@jubii.dk

Layout:

Søren Torp Nielsen
Tlf nr. 2921 0628

Tegnere:

Esben Würtz Sørensen

Mikkel Stubbe Teglbjærg

Ina Marie Graneberg

Annoncer, distribution og økonomi:

Kurt Elmstrøm
Tlf.nr: 4075 5514
Mail: kurtelmstroem@mail.dk

Folk i Hjortshøj og bestyrelsen for Landsbyforum

 • Bladet udgives af Hjortshøj Landsbyforum.
 • Redaktionen er en selvstændig gruppe under Hjortshøj Landsbyforum.
 • Redaktionen bestemmer suverænt over bladets indhold og form.
 • Redaktionens medlemmer er ikke på valg. Skriv en mail om dig selv til reaktionen, hvis du vil være med.
 • Landsbyforums bestyrelse har krav på at have et af dets medlemmer med i bladgruppen. Vedkommende optræder i gruppen på lige fod med de øvrige.

Økonomi

 • Bladets økonomi er en del af Landsbyforum/fællesrådets samlede økonomi.
 • Bladet har som mindste mål at hvile i sig selv økonomisk. Eventuelt overskud tilfalder Landsbyforum.

Annoncepriser Folk i Hjortshøj

Antal 12-dele / Pris

1/12: 280.-

2/12: 550.-

3/12: 725.- (1række)

4/12: 880.- (1 lodret spalte)

6/12: 1100.- (1/2 side)

8/12: 1225.- (2/3 side)

9/12: 1275.- (3/4 side)

12/12: 1300.- (hel side)

Folk i Hjortshøj udkommer 4 gange årligt, i ugen op til den 10/3, 10/6, 10/9 og 10/12

Deadline: Ca. 30 dage før udgivelse.

Redigeret af  Kurt Elmstrøm marts 2022