Hjortshøj Landsbyforum

Hjortshøj Landsbyforum er byens fællesråd, som er den officielle samarbejdspartner med Aarhus Kommune i lokalområdet og fungerer som bindeled mellem lokalområdet og kommunen. Landsbyforum er, i modsætning til flere af kommunens andre fællesråd, organiseret som en kontingentfri forening, hvor alle indbyggere i Hjortshøj Sogn er medlemmer.

Læs referater fra Bestyrelsen møder

Fællesrådene står således for at formidle diverse kommunale tiltag til lokalområderne og har en mere direkte kontakt til kommunen i forbindelse med f.eks. trafikale anlæg, udformningen af kommuneplaner, forskellige høringer m.m.

Landsbyforum har i de sidste år arbejdet på at dele de frivillige opgaver i byen op, så den almennyttige forening Landsbyliv i Hjortshøj tager sig af de mange forskellige aktiviteter, der foregår i Hjortshøj, hvorimod Landsbyforum tager sig af kontakten til kommunen, formidler forskellige høringer og andre væsentlige sager til byens borgere, arrangerer debatmøder om aktuelle sager, vælgermøder etc.

Der afholdes generalforsamling i Landsbyforum hvert år i marts eller april hvor alle er velkommen.

Her kan du læse Landsbyforums vedtægter (pdf)

Landsbyforums medlemmer

Landsbyforums bestyrelse består for tiden af følgende 5 medlemmer:

  • Bjarne S. Bendtsen (Formand)
  • Karen Woer (kasserer)
  • Jesper Markward Olsen
  • Else Mikel Jensen
  • Jorun Clasen (suppleant)

Du kan kontakte Landsbyforum på e-mail: bestyrelse@hjortshoj.dk

Foto: Poul Nyholm              Bestyrelsen maj 2017