Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.


Den 21. april kl. 19.30 i Sognegården
Vi lægger ud med et debat- og informationsmøde om den seneste
udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj.
Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage
før generalforsamlingens afholdelse (mail: bestyrelse@hjortshoj.dk).
Endeligt program for aftenen bliver herefter lagt på landsbyportalen: www.hjortshoj.dk
Landsbyforum byder på øl/vand og kaffe/te i pausen.
Vel mødt!

Skriv en kommentar