Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Referat for bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 11. maj 2021

Mødet afholdt på Meet 

 Til stede: Else, Karen og Bjarne.

 Afbud fra Jesper og Ina (Ina kommer måske med senere)

Turi Meyhoff deltager i punkt 5.

 

 1. Valg af referent: 
 • Bjarne
 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra generalforsamlingen: 
 • Begge godkendt, referatet godkendt via mail og allerede lagt på landsbyportalen.
 1. Konstituering af bestyrelsen, jf. § 7, stk. 9 i vedtægterne: 
 • Bjarne fortsætter som formand, Karen er ny kasserer. Pernille Skou skrev efter generalforsamlingen, at hun alligevel ikke ønsker at være suppleant. Vi har ikke hørt fra Nanna, så vi må formode, at hun ikke er interesseret i at fortsætte.
 1. Opsamling på workshop II om helhedsplan og temaplan, 10. maj 2021: 
 • Vi sender kommentarer fra vores respektive grupper til Sine Rauff. 
 • Vi samler desuden op på disse møder ifm. den kommende revision af lokalsamfundsbeskrivelsen. 
 • Vi anbefaler, at der udstykkes syd for banen i første række og afventer desuden, hvad der kommer ud af mødet dd. i Teknisk Udvalg.
 1. Ungerådet – Turi Meyhoff deltager i punktet kl. 19.30: 
 • Hvad skal ungerådet være? Hvad er vores forventninger til det? Hvad skal de unges rolle være? Et advisory board, som giver bud på, hvad de unge i Hjortshøj mangler? Hvem og hvordan rekrutterer vi? Måske allerede i 7. klasse, måske tidligere? Måske to råd a la store og lille elevråd Måske ud i alle klasser og introducere idéen? Hvor kommunikerer de unge internt? Turis forslag: at vi rekruttere nogle af de unge til at informere om tiltaget. Og vi skal gøre det klart, hvad kan man som ung får ud af det: Indflydelse, erfaring (cv), dannelse etc. 
 • Else nævner Oplandsudvalget, som har en anbefaling om flere steder til unge.
 • Hvad gør vi helt konkret? Fx spørge til, hvad de unge kunne tænke sig i byparken?
 • Turi vil gerne tage kontakt til skolen, fx om det konkrete projekt i byparken. Else bidrager fra bestyrelsen.
 • Turi skriver forslag til tekst til de unge og sender den til bestyrelsen.
 • Vi indtænker desuden Nordea-fondens Her bor vi i 2021, jf. nedenfor. Lars Møller fra HEI Håndbold har talt med Bjarne om mulighederne for at søge denne pulje, og han har erfaringer med noget lignende ungeråd, som han gerne tager et møde om.
 1. Henvendelse ang. Letbanen/Kankbøllevej/Gl. Kirkevej: Brev fra Peter Morell, sikkerhedschef ved Letbanen, 16. april 2021, jf. mail fra Kristian Thomsen, Teknisk konsulent vej og trafik, 17. april 2021: 
 • Vores holdning er, at når der er så mange ulovlige krydsninger, så må der jo være behov for en overgang. Det holder vi gerne et møde med dem om. Bjarne skriver til Kristian Thomsen og foreslår, at vi mødes på stedet i starten af juni. Han skriver først efter/med forslag til datoer på bestyrelsesmailen.
 1. Andre henvendelser og sager siden sidst: 
 • Møde i Oplandsudvalget med fællesråd og øvrige interessenter, 22. april, jf. https://padlet.com/anvh/opland: Ina og Bjarne deltog, men har ikke så meget at tilføje.
 • Høring vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger (frist 1. juni 2021): Vi læser det grundigt igennem inden næste møde, som skal være inden deadline for høringen. Derefter aftales, hvem der skriver høringssvar.
 • Mail fra Victoria Magnusdottir ang. Underskrifter mod parcelhusgrunde på AiH’s jorder: Underskriftsindsamlingen er afleveret til Teknisk Udvalg i dag. Der er 1162 underskrifter. Den er sendt til bestyrelsen som orientering.
 • Nordea-fonden: Her bor vi i 2021: Frist 23. september. Info om det på Facebook 20. maj. Vi skal undersøge det og evt. nedsætte en gruppe, der kan arbejde på en ansøgning, gerne i samarbejde med idrætsforeninger, multihus, ungeråd, Høj etc. 
 • Svar for More Play Puljen: Puljen har bevilget 50.000 ud af 230.000, hvilket reelt kun er en forventelig rabat, da det er et krav, at remedierne indkøbes hos dem. Karen og Mette-Kirstine tænker over, om det er værd at gå videre med. Karen kontakter dem og spørger, hvad de så har tænkt sig videre. Men projektet er skitseret, og det kunne være et fint oplæg for input fra de unge, jf. pkt. 5 ovenfor.
 • Tilskud fra Aarhus Kommunen til fællesrådet 2021: Vi har søgt og fået bevilget 20.000 kr., som udbetales i to rater, af hvilke kommunen har sendt den første.
 1. Støj fra motorvejen, jf. svar til Søren Egge fra Trafikministeren: 
 • Else har sendt Egges mail videre, og hun har samme med Gunnar Olesen været til foretræde hos Trafikministeren dd. Gunnar Olesen har desuden skrevet til Else og Bjarne d. 27. april 2021 med forslag om, at bestyrelsen sender Vejdirektoratet et forslag om at hastigheden sættes ned igen, med kopi til Trafikministeriet. Vi gør umiddelbart ikke mere ved det, da bestyrelsen stadig ikke har en fælles holdning i denne sag. Bjarne sender, som tidligere omtalt, et brev til de andre fællesråd langs motorvejen for at høre om evt. gener i deres områder. 
 1. Trafik: Jespers oplæg til mødet med Simon Wind, 26. maj kl. 15-17: 
 • Rigtig fint oplæg, som præcist udpeger de problematiske steder i byen. Vi mødes ved skolen v. den ny p-plads, Karen kommer måske lidt senere.
 1. Dato for næste møde: 
 • Kort møde efter mødet med Simon Wind, 26. maj, med fokus på høringssvar til Oplandsudvalgets anbefalinger. Mødet med Letbanen må blive i starten af juni i stedet.
 1. Evt. 
 • Til næste møde tager vi ekskursionen til Spørring op igen. Vi skal desuden tænke over årsmødet. Kontoen i Sparekassen Kronjylland er aktiveret, Karen og Bjarne har adgang til den.

 

Skriv en kommentar