Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Møde i Landsbyforum

Vi holder bestyrelsesmøde 24.11.2020 kl 20, og ses online på Meet. Har du som borger i Hjortshøj noget vi skal tage op i Landsbyforum, så skrive til os på bestyrelse@hjortshoj.dk

Bestyrelsesmøde Landsbyforum Referat

Referat for bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 11. februar  2021 kl. 20.00   Onlinemøde på Meet – deltagere: Else, Karen, Ove, Bjarne og Jesper    Valg af referent:  Jesper   Godkendelse af dagsorden og referat af mødet d. […]

Affaldsindsamling 2021

dagli Brugsen Hundkærvej 2 - 4, Hjortshøj

Vi samler affald....REN by - igen. Vi samler ind – ikke penge, men affald i naturen, langs veje og stier. Affaldsindsamling lørdag den 17. april 2021 kl. 9:30  start ved BRUGSEN. Her er BRUGSEN igen i år […]

Gratis

Referat af bestyrelsesmøde Landsbyforum 11. maj 2021

Referat for bestyrelsesmøde i Hjortshøj Landsbyforum 11. maj 2021 Mødet afholdt på Meet   Til stede: Else, Karen og Bjarne.  Afbud fra Jesper og Ina (Ina kommer måske med senere) Turi Meyhoff deltager i punkt 5.   Valg […]

Vælgermøde

Virupskolen Virupvej 75, Hjortshoj

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum inviterer til vælgermøde mandag d. 8. november kl. 19-21 på skoletorvet på Virupskolen, Virupvej 75. Kom og hør, hvad politikerne har at sige til udviklingen i dit lokalområde. Mød og stil spørgsmål til: Michael […]

Affaldsindsamling 2022

dagli Brugsen Hundkærvej 2 - 4, Hjortshøj

REN by - igen I år bliver den samlede indsats for en ren by afholdt lørdag den 2. april fra kl 9:30. Vi starter fra Brugsens parkeringsplads med en kop kaffe/juice og et rundstykke, som Brugsen donerer. […]

Gratis

Generalforsamling i Landsbyforum

Sognegården, Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj Smedebakken 14, Hjortshøj

Den 21. april kl. 19.30 i Sognegården Vi lægger ud med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj. Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne: 1. Valg […]

Gratis

Borgermøde og Generalforsamling

Sognegården, Smedebakken 14, 8530 Hjortshøj Smedebakken 14, Hjortshøj

Borgermøde om helhedsplanen og generalforsamling i Landsbyforum Hjortshøj Fællesråd  Aftenen starter med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for Hjortshøj. Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10809244_1648473696996.pdf Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling. Dagsorden for […]

Gratis

Juletræet på stationen

Hjortshøj Station Stationsvej 1, Hjortshøj

foto: Steen Vester  Også i år bliver der juletræ på stationen med fællessang. Vi sparer på strømmen og el installationen og "nøjes" med en LED lyskæde. Følgende har i år gjort det muligt: Henrik Munkholm donerer igen […]

Gratis