Generalforsamling i Landsbyforum samt dialogmøde om vand.
Fællesrådets ordinære generalforsamling finder i år sted
den 10. april kl.17.00 – 19.30 i salen i Folkehuset Hjortshøj, Stationsvej 40.
Vi lægger ud med et dialogmøde om håndteringen af vand i Hjortshøj og omegn kl.17:00. Generalforsamlingen starter kl.18.30.
Dagsorden for generalforsamlingen i følge Fællesrådets vedtægter:
1.Valgafdirigent
2.Valgafreferent
3.Beretning
4.Regnskab
5.Indkomneforslag
6.Valg
7.Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan sendes til: bestyrelse@hjortshoj.dk. På valg er Jorun Clasen Lobach (modtager genvalg), Pia Cisco (valgt for en etårig periode, ønsker ikke genvalg) og Bjarne S. Bendtsen (ønsker ikke genvalg).
Der er således også i år brug for nye kræfter til fællesrådsarbejdet–vi opfordrer alle interesserede til at stille op!