Generalforsamling i Landsbyforum og informationsmøde om Multihuset

Hjortshøj Landsbyforum afholder den årlige generalforsamling onsdag d. 29. marts kl. 19.30-21.30 i Sognegården. Inden generalforsamlingen er der informationsmøde om Multihuset med oplæg fra Støtteforeningens bestyrelse. Landsbyforum byder på kaffe eller øl/vand i pausen.

19.30: Informationsmøde om Multihuset
20.15: Pause med kaffe eller øl/vand
20.30: Generalforsamling i Landsbyforum

Vel mødt!
Landsbyforum

Dagsorden for generalforsamlingen i Hjortshøj Landsbyforum, 29. marts 2017:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab samt budget

5. Indkomne forslag: Ingen rettidigt indkomne forslag

6. Forslag fra bestyrelsen:

  • Landsbyforum køber folkeaktier i Multihuset
  • Landsbyforum skal arbejde på at oprette et ungeråd, bl.a. for at de unges stemmer i Hjortshøj bliver repræsenteret i dialogen med kommunen også ad denne vej

7. Valg: Mette Marie Kronstad og Christian Brink Christensen er på valg. Mette Marie genopstiller, Christian genopstiller ikke

8. Eventuelt