Indkaldelse til borgermøde om Hjortshøjs udvikling samt generalforsamling i fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum

Torsdag den 4. april kl. 19.30 – 21.30 i Sognegården

Som optakt til årets generalforsamling i fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum arrangerer bestyrelsen et borgermøde, hvor tre udvalgte emner fra workshoppen i november om Hjortshøjs udvikling tages op til videre behandling. Sigtet er det samme som ifm. workshoppen: at skitsere de lokale ønsker til den fremtidige udvikling og at ajourføre vores lokalsamfundsbeskrivelse.

Emnerne er:

1:  Trafik – problematiske veje, udarbejdelse af stikort, bedre infrastruktur tænkt ind i fremtidige udstykninger m.v.

2:  Rekreative områder/grønne rum

3:  Østergårdshaven – anvendelse og alternative byggefelter

Evt. andre forslag til sager, der skal tages op

Vores lokale rådmand Thomas Medom, SF, er inviteret til at diskutere emnerne både fra et lokalt og et kommunalt perspektiv samt følgende overordnede spørgsmål: Hvordan styrkes de lokale stemmer i debatten om byens udvikling? Hvordan kommer vi bedst i dialog med kommunen? Hvordan bringer vi de lokale ønsker til udviklingen videre til kommunen?

Derpå følger en kort debat ved bordene om emnerne og endelig en opsamling med åben debat.

Landsbyforum byder på kaffe/te eller øl/vand i pausen, hvorefter generalforsamlingen følger:

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om året, der er gået
4. Regnskab for 2018
5. Indkomne forslag
6. Valg

Bestyrelsen: Mette Marie Kronsted (genopstiller ikke), Else Brunbjerg (genopstiller ikke) Else Mikél Jensen (suppleant: stiller op til bestyrelsen).
Revisorer: Per Jørgensen (genopstiller), Niels Ole Knoblauch (genopstiller ikke)
7. Eventuelt

Alle er velkomne !

 

Har du lyst til at være med?

 

Få indsigt i byens udvikling og vær med til at repræsentere Hjortshøj i Aarhus Kommune.

I Hjortshøj hedder Fællesrådet Landsbyforum og fungerer som kontakt til Aarhus kommune omkring stort og småt i byens udvikling.

Det er en hyggelig bestyrelse med mange forskellige baggrunde for at arbejde med byens udvikling indenfor alt fra trafik og infrastruktur, natur og grønne områder, beboelse og nybyggeri.

Der er åbent for nye bestyrelsesmedlemmer og pt søger vi 2 nye medlemmer enten som suppleant eller menig medlem.

1) Vi søger en kommunikations profil, som kan være med til at lægge Landsbyforums indlæg, opslag og referater på hjemmesiden hjortshoj.dk og facebook profilen og som på sigt vil arbejde for en bedre synlighed af Landsbyforums aktiviteter.

2) Vi søger en som har lidt økonomi forstand og som på sigt vil tage sig af det (lille) regnskab.

Vi mødes ca. 1 gang om måneden og holder derudover også årligt workshops, borgermøder og deltager i møder hos kommunen om konkrete emner.

Du er velkommen til at kontakte (Bjarne??) hvis du vil vide mere om det frivillige arbejde i Landsbyforum.