I efteråret starter den ny affaldssortering i Aarhus Kommune. Nye affaldsbeholdere er på vej.

20. september dumper et brev med information og vejledning til affaldssortering ind ad brevsprækken i alle hjem i Aarhus Kommune. Det markerer starten på den nye affaldssortering af glas, plast og metal samt papir og småt pap. I Aarhus midtby har de allerede været i gang i et års tid, men for alle andre – og det er ca. 80 pct. af kommunen – er det her, startskuddet går.

Den nye affaldssortering betyder, at du får en eller flere nye affaldsbeholdere til affaldssortering. I alt skal der deles flere end 60.000 beholdere ud. Det gælder både de to-hjulede beholdere i indkørslen og de fire-hjulede beholdere i f.eks. boligforeningen.

De første affaldsbeholdere deles ud i august. De sidste forventes at være delt ud sidst i oktober. Her i Hjortshøj sker uddelingen af både de to-hjulede beholdere til f.eks. villaer og de større beholdere til f.eks. boligforeninger i uge 42.

De nye affaldsbeholdere må først tages i brug, når du får din sorteringsvejledning den 20. september. Får du din beholder senere, kan du gå i gang, så snart du får beholderen.

Bor du et sted med en fælles affaldsløsning, for eksempel i en boligforening med skakte eller affaldsgårde, kan der være særlige forhold. Snak med din vicevært. Brevet med information og vejledning får du under alle omstændigheder den 20. september.

Hvad går den nye affaldssortering ud på?
Målet med den nye ordning er at indsamle mere glas, plast, metal, papir og småt pap til genanvendelse. Mere præcist 4.500 ton mere om året, når ordningen er fuldt implementeret i hele Aarhus Kommune.

De mange ton kan bruges til at lave nye materialer af, hvilket er meget mindre ressourcekrævende end at producere f.eks. nyt aluminium.

Det giver en gevinst for miljøet, og det sparer på ressourcerne.

Hvordan foregår den nye affaldssortering?

Mange husejere vil få en to-delt affaldsbeholder, hvor det ene rum er til glas, plast og metal og det andet til papir og småt pap. De to-delte beholdere tømmes af en skraldebil, der også er to-delt, så affaldet holdes adskilt.
Andre steder vil der være separate beholdere: Én til glas, plast og metal og én til papir og småt pap. Ved større fællesbebyggelser har mange bestilt kuber eller ønsker på sigt at etablere nedgravede affaldsbeholdere som i midtbyen.

Det skal være nemt og bekvemt at sortere sit affald i hverdagen. Derfor afleveres glas, plast og metal i samme affaldsbeholder. På den måde er der brug for færre skraldespande – både i køkkenet og udenfor. De tre affaldstyper sorteres fra hinanden på et fuldautomatisk sorteringsanlæg, inden materialerne bliver sendt videre til genanvendelse i nye produkter.

Følg med

Du kan finde mere information om den nye affaldssortering på www.sortermer.nu.
Følg med på Facebook/SorterMer for at blive opdateret på den nye affaldssortering.

Hvad kan det blive til?

  • 2 konservesdåser kan blive til 1 ny ringeklokke
  • 100 øl- og sodavandsdåser kan blive til 88 nye dåser
  • At lave 1 kg ny aluminium skaber 85 kg affald. At genanvende 1 kg aluminium skaber kun 3,5 kg affald
  • 50 vandflasker kan blive til 1 skoletaske
  • 1 kg aviser kan blive til 30 æggebakker

5 tommelfingerregler
for god affaldssortering

Fri for rester
Emballagerne skal være tomme. Rester mv. forringer materialets værdi, og det kan betyde, at de ikke kan genanvendes.

Let rengjort
Skyl emballagerne let i koldt vand eller genbrugsvand f.eks. kartoffelvandet eller en rest opvaskevand.

Uden låg
Skru altid lågene af emballagerne. Låg og emballage er ofte af forskelligt materiale og skal behandles hver for sig.

Rent & tørt
Vådt eller snavset papir og pap går nemt i forrådnelse. Det sænker kvaliteten og muligheden for genanvendelse.

Ingen plastikposer
Glas, plast, metal, papir og småt pap skal lægges løst i beholderen. Genbrug din pose eller læg den i restaffald, hvis den er beskidt.

Læs mere hos Affaldvarmes Aarhus på deres hjemmeside.

Hvad kan affald blive til

Det kan blive til meget hvis man sorterer sit affald ordentligt.