Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum inviterer til inspirationsmøde og workshop om, hvordan vi lokale borgere ønsker, at Hjortshøj skal udvikle sig.

Med udgangspunkt i det forslag, der kom op på forårets generalforsamling om, at vi i Hjortshøj selv formulerer et forslag til nogle rammer for den fremtidige byudvikling – i forlængelse af vores lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 – tager vi nu initiativ til en åben og demokratisk byplanlægnings-workshop

Hjortshøj er naturligvis ikke det mest problemhærgede område, men – hvordan undgår vi så, at byen bliver en ren soveby? Hvordan udvikler vi byens rum, så der bliver gode steder for børn, unge og voksne? Hvad skal de forskellige steder indeholde, og hvad skal de kunne bruges til? Hvordan skaber vi et godt miljø, hvor folk har lyst til at mødes og opholde sig? Hvor ser vi gerne nyt byggeri, nye veje, nye butikker?

Aftenen indledes af nogle korte inspirationsoplæg.

Aftenens program ser således ud:

 • Velkomst og præsentation af program og idéen med aftenen
 • Jeppe Spure Nielsen, hverdagsaktivist fra Frederiksbjerg: Borgere som byskabere i stort og småt
 • Johanne Buur Bruntse, konsulent i Borgmesterens Afdeling: Omdrejningspunktet på Rundhøj Torv – det fælles bylivshus
 • Rasmus Ejrnæs, biolog og hjortshøjborger: Hjortshøjs udviklingsmuligheder i sommerfugleperspektiv
 • Stine Kamstrup Knudsen om Smag på Aarhus
 • Kort pause
 • Idéudvikling i de forskelige grupper med udgangspunkt i oplæggene
 • Kort præsentation af gruppernes idéer og afrunding

Nedenstående emner forestiller vi os som udgangspunkt, at forskellige grupper kan arbejde med på workshoppen og efterfølgende:

 1. Østergårdsskoven + Skovrejsning – hvor, hvordan og hvorfor?

 2. Byparken/Østergårdshaven

 3. Byens rekreative områder og legepladser + Multihuset – hvad skal være udenom huset?

 4. Nye butikker – hvor kunne vi tænke os, at nye butikker skal ligge? Hvilke butikker?

 5. Trafik – hænger byen sammen trafikalt? Hvilke udfordringer opstår i sammenhæng med nye udstykninger og byens udvikling generelt? Hvor skal byen udvikles?

 6. andet?

  Lokalsamfundsbeskrivelsen kan findes her: https://hjortshoj.dk/lokalsamfundsbeskrivelse/

Alle er velkomne!