og
Borgermøde om detailhandel i byen

(DagliBrugs, REMA, Netto, Fakta, Lidl, Aldi- kært barn har mange navne- hvor lidt, hvor mange og hvor?)

Torsdag den 5. april kl. 19.30 – 21.30 i Sognegården

Vi starter med borgermødet kl 19:30 – 20:30

Generalforsamling i Hjortshøj Fællesråd (Landsbyforum)

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om året, der er gået
4. Regnskab for 2017
5. Indkomne forslag:   Forslag til beslutning:

Hjortshøj Landsbyforum skal gå imod placering af ny butik ved krydset Sastrupvej / Mejlbyvej i Hjortshøj
(begrundelse se nedenfor)

6. Valg
Bestyrelsen: Bjarne Bendtsen, Ove Overgaard Nielsen, Kurt Elmstrøm og Lars B. Smitt (s) er på valg i år
Revisorer: Per Jørgensen og Niels-Ole Knoblauch er på valg.
7. Eventuelt

Alle er velkomne !

Forslag til Hjortshøj Landsbyforums generalforsamling 5/4 2018
Forslag til beslutning:
Hjortshøj Landsbyforum skal gå imod placering af ny butik ved krydset Sastrupvej / Mejlbyvej i Hjortshøj
Begrundelse
Landsbyforum har peget på at en ny butik i Hjortshøj gerne må ligge i udkanten af Hjortshøj, konkret i nærheden af krydset Sastrupvej / Mejlbyvej. Det er en meget uheldig beslutning som vi i Hjortshøj bør gøre op med. Resultatet vil være øget biltrafik, øget forurening, mindre liv i bycentrene, incl. Hjortshøj omkring stationen, samt globalt en større og større klimabelastning grundet mere forurenende bilkørsel og mindre brug af mere miljøvenlige transportformer.
Vi er i Danmark i rasende fast på vej med et mere bilkørende samfund med 300.000 flere biler på de danske veje siden 2010, og med med mange flere på vej. Det skyldes bl.a. at vore samfundsstrukturer indrettes så de kræver mere og mere bilkørsel. Det er præcis det modsatte, der er brug for, hvis vi skal løse klimaproblemerne og sikre et bæredygtigt samfund. Udover bilernes mange lokale miljøproblemer, er de også den væsentligste kilde til stigninger i danske drivhusgasudledninger, en stigning som er absolut uforenlig med mål om at sikre et stabilt klima for vore efterkommere. Og forsøg på at indføre miljøvenlige personbiler er indtil videre slået fejl her til lands: efter en lille stigning i elbilsalget i 2015, er elbilsalget nu næsten ingenting mens dieselbilsalget drøner derudaf. Bilisterne prioriterer simpelthen ikke miljø og et stabilt klima. Lokalt i Hjortshøj forsøger Landsbyforum og REMA 1000 nu at bidrage til den uheldige udvikling med deres forslag om en butik ved Sastrupvej, hvor der ikke forventes større byudbygning og hvor butikken primært skal hnevende sig til kunder i bil.
Efter købmand Schjeldahl lukkede er der gode grunde til at arbejde for en ny butik i Hjortshøj; men den logiske løsning er at lægge den nye butik ved den kommende letbanestation. Den kan placeres på området langs banen, ved siden af den den lille pizza- og burgerbar. Det ubebyggede areal strækker sig flere hundrede meter langs banen. Her er plads til både butik og mange P-pladser. Det vil gøre det attraktivt at komme forbi stationen, når den en dag åbner. Det vil være oplagt at bruge butikken når man kommer med toget. Og folk fra omegnen kan nøjes med at køre bilen til Hjortshøj frem for helt til Aarhus, uanset om de skal handle dagligvarer eller skal ind til specialbutikkerne i Århus.
En større butik vil selvfølgelig give mere trafik på Stationsvej. Og selvom købmand Schjeldahl i 97 år har haft butik netop der, uden at der har været protester imod trafikken af den grund, er det værd at overveje hvordan man kan forbedre vejforholdene omkring stationen, så der er plads til alle trafikanter. Det er der også gode muligheder for med cykelsti på Stationsvej, hastighedsbegrænsning og ”bus-bump” på Virupvej m.m.
Jeg håber at mange vil være med til at sige stop for en ny butik det helt forkerte sted i Hjortshøj og i stedet arbejde for at vi får et levende center omkring stationen. Vi skal ikke lade forsinkelserne af letbanen og en discountkæde styre en udfladelse af Hjortshøj og afvikling af byens naturlige center. Og vi skal også tage klimaansvar.

Forslag af Gunnar Boye Olesen, Gammel Kirkevej 72, 8530 Hjortshøj