Yearly Archives: 2021

Her er du:I2021

Juletræ på Stationen

Af | 25. november 2021|Categories: Nyheder|

foto: Steen Vester

Også i år bliver der juletræ med lys på stationen, med kor og fællessang.

Medlemmer fra kirkens Spirekor under ledelse af Martha tæller ned og synger for kl 16 på søndag

Følgende har i år gjort det muligt:

Henrik Munkholm donerer igen i år et træ
Jan fra Alstrup Mejlby kom med lastbil og kran
Rasmus Priess- el satte lys på træet i december
Peter fra Brugsen donerer gløgg/varm chokolade
Carl Vilhelm, Fritz og Kurt finder, fælder, rejser træet, serverer og rydder op
Martha Fyrstenborg og Spirekoret
Beboerne i den gl. brugs låner os garage til serveringen
Landsbyliv betaler til sidst for strømmen og tilslutningen.

God jul til alle i byen!

VÆLGERMØDE

Af | 28. oktober 2021|Categories: Nyheder|

Vælgermøde 8. november kl. 19-21 på Virupskolens skoletorv

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum inviterer til vælgermøde mandag d. 8. november kl. 19-21 på skoletorvet på Virupskolen, Virupvej 75. Kom og hør, hvad politikerne har at sige til udviklingen i dit lokalområde.
 
Stil spørgsmål til:

Michael Krogh Hansen (Socialdemokratiet),
Rabih Azad-Ahmad (De Radikale),
Mette Skautrup (Det Konservative Folkeparti),
Thomas Medom (SF),
Jacob Søgaard Clausen (DF),
Christian Budde (Venstre),
Laura Bryhl (Enhedslisten).

Alle er velkomne!

BORGERMØDE

Af | 20. oktober 2021|Categories: Nyheder|Tags: , |

Borgermøde om det lokale demokrati, veje til indflydelse og vigtige sager i Hjortshøj lige nu

Hvad er et fællesråd? Hvad laver det? Har vi sådan et her i Hjortshøj?
Ja, selvfølgelig har vi det! Landsbyforum er byens fællesråd, men det er der øjensynlig mange, der ikke er klar over. Og så er der jo nok også mange, der ikke helt er klar over, hvad fællesrådene laver.

Landsbyforum har inviteret tidligere rådmand for Radikale Venstre, Peter Thyssen, til at komme og fortælle om sine tanker om fællesrådenes rolle i det lokale demokrati. For fællesrådene er et af de helt centrale led i det lokale demokrati – og dermed en af de oplagte veje til at få indflydelse på de kommunalpolitiske beslutninger, der vedrører os alle. Thyssen skrev tidligere på året et særdeles interessant debatindlæg i Stiften, der behandler disse sager – se https://stiften.dk/artikel/tidligere-r%C3%A5dmand-minder-simsek-om-fortiden-n%C3%A5r-vi-ikke-har-partisoldater-er-vi-n%C3%B8dt-til-at-have-f%C3%A6llesr%C3%A5d 

Derudover vil vi benytte lejligheden til at drøfte Hjortshøjs udvikling, helhedsplanen og den nye temaplan for nye boligområder. Den 9. september havde vi et møde herude med borgmester Jacob Bundsgaard, hvor han som oplæg gerne ville diskutere vores tanker om fremtidens boformer som input til en ny boligstrategi for Aarhus og et øget fokus på velfærdsudviklingen og det gode liv i alle kommunens lokalområder – både uden for og inden for Ringgaden og i oplandet, som det bl.a. blev formuleret i oplægget. Vi drøftede desuden de mange høringssvar til temaplanforslaget og understregede vores lokale mærkesager: Østergårdshaven som lokalt mødested, ingen udstykning af de områder som Andelssamfundet forpagter eller på den anden side af Gl. Kirkevej, og at Hjortshøj ikke skal blive større, end at alle byens børn kan være på skolen og vejene klare trafikken. Vi vil gerne vende borgmesterens tilgang til disse sager og de idéer, der kom frem på mødet, med jer.

Desuden vil vi gerne benytte lejligheden til at diskutere forskellige problemer i byen lige nu – vi har inviteret Christian Boel til at komme og fortælle mere om den noget kaotiske situation i morgentrafikken omkring Stationen, som han skrev et fint opslag om på Facebook d. 22. september. Vi vil også gerne høre jer, om der er sager, som I synes skal tages op eller sættes mere fokus på. Støj fra motorvejen, en bedre cykelsti mod Aarhus, bedre kollektiv trafik, butikkers placering, vand i kældre? De unges stemme, daginstitutioner eller noget helt andet?

Endelig vil vi gerne benytte dette møde til at drøfte forslag til emner for vælgermødet d. 8. november – det kunne jo fx være de nævnte sager, men der er sikkert også andre emner, som vi ikke er opmærksomme på.

Alle er velkomne – kom og få indflydelse på dit lokalområde! 

Mødet finder sted på Skoletorvet mandag d. 25. oktober kl. 19-21.

Landsbyforum

2-1 Hjortshøj Stationsvej

Af | 10. august 2021|Categories: Nyheder|

Nu har vi efterhånden vænnet os til at køre max 40 km/t i hele byen. Dog er farten nogle gange for høj på Hjortshøj Stationsvej, som er en 2-1 vej. Vejdirektoratet har lavet en video, der minder os om, hvordan vi skal færdes på sådan en type strækning.

SCT. HANS I BYPARKEN

Af | 14. juni 2021|Categories: Nyheder|

Kom til midsommerhygge d. 23/6

Program:

17.00 Kom og spis jeres egen mad
18.30 Båltale
19.00 Bålet tændes af vikingehøvding Bent Dahlin og hans lærling Carlo Vendelbo

Herefter kommer der måske et lille indslag eller to

Øl og vand sælges til rimelige priser

VEL MØDT

Mathilde Vendelbo og Landsbyliv

Corona opdatering – Aarhus

Af | 4. juni 2021|Categories: Nyheder|Tags: |

STATUS PÅ SMITTEUDVIKLINGEN

Smitteniveauet i Aarhus Kommune er fortsat på et højt niveau og har den seneste uge oplevet mellem 70-90 nye smittede pr. dag. Den testkorrigerede incidens på kommuneniveau for Aarhus Kommune er nu 129, hvilket er en stigning fra sidste uge, hvor incidensen var 91. Grænseniveauet for nedlukning af en kommune er 300.

Mandag den 31. maj 2021 ramte incidensen for Gellerup sogn 611. Samtidig havde sognet oplevet 57 nye smittede den seneste uge, og med en positivprocent på 6,9 var alle tre kriterier opfyldt for en sognenedlukning. Gellerup sogn kan åbne igen, når et af de tre kriterier har ligget under de fastsatte grænseniveauer i en uge. Aarhus Kommune har i samarbejde med samtlige aktører og civilsamfund i området iværksat forskellige indsatser, der kan bidrage til at inddæmme smitten, heriblandt en testbus der kører rundt i området.

STATUS PÅ FORSØG MED LOKAL VACCINATIONSINDSATS

Den lokale vaccinationsindsats fortsatte sin rundtur i denne uge. I sidste uge besøgte den Helligånds, Vejlby og Tilst sogn, hvor hhv. 78, 48 og 71 lokale borgere blev vaccineret. Onsdag og torsdag i uge 22 var den mobile vaccinationsenhed i Gellerup sogn. Borgerne i Gellerup sogn, der havde modtaget en invitation til vaccination mod COVID-19 men endnu ikke gjort brug af den, var i uge 21 blevet ringet op af Borgerservice og inviteret til at deltage i den lokale indsats. Samlet blev 231 lokale borgere fra Gellerup sogn vaccineret under indsatsens to dage.

Erfaringerne fra de fem indsatsdage vil nu blive evalueret. Herefter vil Aarhus Kommune og Region Midtjylland se på, om den lokale vaccinationsindsats skal udvides til andre sogne og områder. 

INFORMATIONSMØDER OM VACCINATION MOD COVID-19 PÅ FLERE SPROG

Sundhedsstyrelsen afholder i uge 22 og 23 online informationsmøder om vaccination mod COVID-19 på urdu, arabisk, tyrkisk og somali. Mødet er målrettet borgere, der har behov for information om vaccinerne på deres modersmål, og der vil være god tid til spørgsmål fra borgere. Til møderne deltager en læge fra Sundhedsstyrelsen og en tosproget læge. Vedhæftet er invitationerne, også på forskellige sprog, som I er velkomne til at dele med jeres netværk.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til at understøtte møderne så vidt muligt. Det kan fx foregå ved at give mulighed for, at borgere kan se møderne på en skærm sammen i et beboerhus eller lign., hvor det er relevant. Det ville selvfølgelig skulle foregå under de nuværende retningslinjer om forsamling. Møderne bliver optaget og sendes ud efterfølgende, så borgerne kan se det på et andet tidspunkt, hvis de ikke kan se med live.

I kan se mere her: https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2021/Informationsmoeder-om-vaccination-mod-COVID-19

PLANEN FOR DEN MOBILE PCR-TESTVOGN

Den mobile PCR-testvogn tilbyder både PCR-test og kviktest. Størstedelen vil være PCR-test, som vi kender det, men der bliver også mulighed for at få en kviktest, hvis man hellere vil have det.

Den mobile testvogn kører efter følgende plan og tilbyder nu både PCR-test og kviktest uden tidsbestilling:

UgedagStedÅbningstiderOBS i uge 23
MandageBeboerhuset Vest’n Nyringen 1A, 8240 Risskov9.00-16.30 
TirsdageTrivselshuset Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V9.00-16.30 
OnsdageBydelshuset, Langkærparken Langkærvej 2, 8381 Tilst9.00-16.30 
TorsdageBeboerhuset Basen Søndervangen 34A, 8260 Viby J9.00-16.30 
FredageKulturhus Herredsvang Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V9.00-15.00 
LørdageNordgårdhallen Tinesvej 31, 8220 Brabrand9.00-16.30Kviktest alle ugens dage kl. 9.00-19.00
SøndageNordgårdhallen Tinesvej 31, 8220 Brabrand9.00-16.30Kviktest alle ugens dage kl. 9.00-19.00

For PCR-test: Alle personer fra 2 år kan blive testet uden tidsbestilling.

For kviktest: Alle personer fra 6 år kan blive testet uden tidsbestilling. Der testes med den korte pind, som kun skal 2-3 cm. op i hvert næsebor.

For begge tests gælder, at børn under 15 år skal være ifølge med en voksen. Der kan forekomme ventetid og kø til testcenteret.

OVERBLIK OVER TESTMULIGHEDER I AARHUS KOMMUNE

I kan finde information på Region Midtjyllands hjemmeside: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/coronatest_adresser/

Helhedsplan Workshop

Af | 7. maj 2021|Categories: Nyheder|

Aarhus Kommune inviterer til online workshop om helhedsplanen for Hjortshøj.

”Workshop II Helhedsplan Hjortshøj:
visioner og strategier” mandag d.10.maj 2021 kl.17.00-
18.30.

Tilmeld dig til workshop via dette link:
https://pretix.eu/aarhuskommune/282/1188966/

For at deltage i Workshop II, bedes du tilmelde
dig via dette link senest torsdag d.6.maj.

Denne workshop byder på oplæg om både den nye
”Temaplan for arealer til alle boligtyper” samt HP
Hjortshøj. Du vil blive forelagt de visioner og strategier,
der er skrevet i helhedsplanen. Med udgangspunkt
i disse skal I i mindre grupper diskutere konkrete
udviklingspotentialer for områder i Hjortshøj. Derefter
skal vi i fællesskab tale om og samle op på jeres
kommentarer til visioner og strategier.

Antal deltagere er begrænset til 45.

Referat generalforsamling i Landsbyforum

Af | 1. april 2021|Categories: Nyheder|

21. april 2021 

Referat af Generalforsamling i Landsbyforum d. 15. april 19.30  Sted: google meet  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

Lasse Smitt valgt 

2. Valg af referent 

Karen Woer valgt 

3. Beretning 

Hjortshøj Landsbyforums beretning 2020-21  

Det har været et mærkeligt år – og gad vide om ikke stort set alle foreningers beretninger over hele  verden har et lignende udgangspunkt i år? Det var vi godt klar over, at det ville blive, da vi, noget  forsinket, holdt generalforsamlingen lige inden sommerferien d. 22. juni sidste år. Og om ikke andet  kan det da tilføre vores ellers ekstremt lokale perspektiv en global vinkel, selv om jeg naturligvis  godt er klar over, at denne disciplin: bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i en lokal  forening, er noget relativt typisk dansk. 

Sidste år valgte vi, som man kan se af datoen, at udskyde generalforsamlingen til det igen blev  muligt at mødes fysisk i større forsamlinger – der mødte 13 op på Skoletorvet den juniaften, dvs.  færre end en håndfuld ud over bestyrelsen, bladets redaktion og andre, der i forvejen er knyttet til  fællesrådsarbejdet på forskellig vis. Det er jo grundlæggende problematisk – og beskæmmende – at  så få vil bruge en aften på noget så væsentligt som at deltage i fællesrådets generalforsamling og  dermed få indflydelse på udviklingen i lokalområdet. I år har vi holdt os strikt til vedtægterne og  indkaldt via bladet, som det kræves, i marts eller april måned, ikke mindst da erfaringerne med  virtuelle møder af denne art er blevet meget større, mange har fået godt styr på at anvende de  forskellige platforme og lært omgangsformerne i forbindelse med virtuelle møder, og da det har vist  sig, at der faktisk nogle gange deltager flere i de virtuelle møder end i de fysiske – det gjaldt fx  borgermødet om helhedsplanen, som kommunen arrangerede i september. Det giver desuden  andre borgere mulighed for at deltage, fx småbørnsfamilier, der lettere kan overskue at deltage  online midt i spise- og puttetid end komme ud ad døren lige dér, og det kan man vel betragte som  en positiv side af sagen. 

Det helt store emne i 2020 har været den kommunale helhedsplan for Hjortshøj. Og den har det  desværre trukket ganske længe ud med – delvist af gode grunde, hvis man da kan forbinde  pandemien med noget godt, delvist da det kommunale system bare er trægt. Og måske primært  fordi der pludselig kom en Temaplan for alle boligtyper ind fra højre, dvs. Venstre, da den kommer  fra rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek. Den går kort fortalt ud på at udbyde et stort  antal parcelhusgrunde i Aarhus Kommune, så folk, der ønsker den slags boligtyper, ikke skal flytte til 

omegnskommunerne (og kommunen dermed gå glip af deres skattekroner). Vi havde håbet, at  Helhedsplanen kunne have været præsenteret på et borgermøde som optakt til denne  generalforsamling, men det trak også ud. Kommunen har dog lovet, at det hele vil blive  præsenteret her i april, så det regner vi fortsat med, og vi vil vente med at tage stilling til sagen, til  der foreligger noget konkret. 

Eller måske er det forkert at sige, at helhedsplanen og alt det omkring den, har været det største  emne for arbejdet i fællesrådet sidste år – der kom jo nogle bump til hen mod årets slutning, som  da i den grad kunne føre til lokal debat. Processen om dem har vi udtalt os om til medierne, og vi er  stadig noget forundrede over først ikke at blive inddraget, så pludselig være dem, der skal beslutte  om det skal være den ene eller anden type bump. En afstemning på Facebook om sådan et emne er  ganske problematisk, men det var det bedste bud på en måde at inddrage de lokale borgeres  stemmer i sagen, som vi kunne finde, særligt når det fysiske borgermøde var udelukket aht.  forsamlingsloftet. Nu bliver pukkelbumpene ændret til pudebump – Hjortshøj står dog ikke først på  listen, har kommunens folk oplyst på et møde for et par uger siden. 

En positiv ting – et helt konkret lys i mørket – der kom til sidste år, var, at der endelig kom lys på  Skolebroen. Det tog sin tid, men det virker til at være en god løsning. Også her forsøgte vi os med  en vejledende afstemning på Facebook om de to forslag, der var i spil. Det kunne være, at vi – eller  måske kommunen – skulle arbejde på en digital afstemningsportal, som kan bruges til den slags  sager, så Facebook kan undgås? Claus Krogh fra Populus Consulting kontaktede os for en måneds  tid siden med nogle tanker om noget i denne retning, og det forestiller jeg mig, at vi skal arbejde  videre på i det kommende år. 

Oplandsudvalget var i september på besøg i Tranbjerg og Hjortshøj for at se på kultur- og  fritidstilbud i disse to oplandsbyer, og vi var efterfølgende til et møde i Tranbjerg som opsamling på  studieturene. Det var en god anledning til at få sat nogle af de sager, der mangler kommunens  bevågenhed på dagsordenen, men lad os nu se, om det fører til fx et bedre bibliotekstilbud eller at  bevare Østergårdshaven som rekreativt område, som var et par af emnerne i Hjortshøj. Vi har  efterfølgende fået en kommunal infoskærm i Brugsens indgang, og der er planer om at opsætte  flere som led i et forsøg med at styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne, som de  formulerede det ifm. et digitalt borgermøde 15. marts i år, som nogle af jer måske deltog i (mødet  og konklusionen på en spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet kan findes her:  https://oplandsudvalget.aarhus.dk/online-borgermoede/ ). Udvalgets arbejde er blevet forsinket  pga. pandemien, men de forventer at aflevere deres indstilling inden sommerferien, og det  forlyder, at oplandet ikke mere hedder oplandet men den grønne ring. Så er der da kommet noget  ud af det. 

Man kunne i marts-udgaven af Folk i Hjortshøj læse om de sager, vi har arbejdet med på det  seneste, og som vi kommer til at arbejde med i den kommende periode, og det er ud over  Helhedsplanen og nu også den omtalte Temaplan for alle boligtyper, bump, Coronaramte  generalforsamlinger og borgermøder bl.a. støj fra motorvejen, en opgradering af cykelstien på  Mejlbyvej – to emner, der også er kommet et forslag om til generalforsamlingen – samt etableringen af et ungeråd og arbejde med lokale sager, vi ønsker på dagsordenen ifm.  kommunalvalget til efteråret. Der skal skrives en ny kommuneplan, og i den sammenhæng skal  lokalsamfundsbeskrivelserne revideres – det har vi haft en hensigt om at gøre et stykke tid allerede,  men nu skal det være. Der er tanker om, at der skal laves en standardiseret skabelon, som  beskrivelserne skal udfærdiges indenfor, så alle lokalsamfundsbeskrivelserne får en sammenlignelig 

karakter. Dette arbejde kommer til at fylde en del i anden halvdel af 2021, ligesom forhåbentlig en  afslutning på arbejdet med Helhedsplanen og nu den nye Temaplan for alle boligtyper. 

Endelig har vi i løbet af sidste år besluttet at skifte bank, da Danske Banks gøren og laden i vores  øjne ikke er foreneligt med fællesrådets virke. Om Sparekassen Kronjyllands moralske habitus er  mere forenelig med dette virke, vil tiden vise, men om ikke andet er det da en form for lokal bank.  Karen Woer har afløst Kurt Elmstrøm som kasserer og Ove Overgaard Nielsen har valgt at træde ud  af bestyrelsen – mange tak for jeres store arbejde for fællesrådet, vil jeg slutte beretningen af med  at sige. 

Spørgsmål til beretningen: Hvad er oplandsudvalget? Et udvalg der diskuterer oplandsbyernes  særlige udfordringer. 

Karen W fortalte desuden kort om byparkprojektet. Landsbyforum, Landsbyliv og  Østergårdsgruppen har sammen søgt More Play puljen om penge til en aktivitets og afslapningspark  på arealet bag Æblehuset. 

Thomas Medom fortalte kort om Temaplan for alle boligtyper. Som vil udlægge et større stykke  landbrugsjord ved landsbysamfundet til boliger. Der kommer snart en høringsperiode, hvor vi  opfordres til at skrive høringssvar. Vi skal huske ikke kun at forholde os til temaplanens konkrete  forslag, men også huske at kommenterer på Østergårdsgrunden.  

4. Regnskab 

Fremlagt af Kurt Elmstrøm.  

Der har sneget sig en fejl ind i regnskabet. Under administration står der 3.602,-. Af dem er de  1.800,- abonnement til et layoutprogram, som burde ligge som udgift under bladet. 

Der er en stor udgift i 2020 på juletræstræning. Dette bliver normalt betalt af Landsbyliv. Prisen er  primært for leje af strøm. Kurt foreslår at vi får en fast elmåler sat op, da det vil kunne spare penge i  længden.  

Lasse spørger: Tab af debitorer, hvad er det. Det er abonnenter der ikke har betalt deres regning.  Sidste år valgte vi at droppe at inddrive disse penge. Måske skal vi femover rykke abonnenter, eller  måske blackliste skyldnere.  

Fremover overtager Karen Woer kassererposten. 

Landsbyforum er ved at skifte bank til Sparekassen Kronjylland.  

Regnskabet er godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Gunnar Olsen havde sendt et forslag til Generalforsamlingen angående Landsbyforum skal gå imod  den højere hastighed på Djurslandsmotorvejen, Cykelsti til Egå og Cykelrute til Hjortshøj. Forslaget  var indsendt for sent, men bestyrelsen havde valgt at medtage det alligevel, under forudsætning af  generalforsamlingens accept.

Dette gav anledning til en del diskussion, hvorfor forslaget måtte falde. Det blev i stedet diskuteret under eventuelt. 

6. Valg 

Else Mikel Jensen og Jesper Markward Olsen er på valg. Begge genopstiller. Nanna Schneidermann  er suppleant, men i øjeblikket på orlov. Hun er også på valg med genopstiller så vidt vides. 

Ove Overgaard Nielsen har valgt at trække sige efter mange år på posten. Vi siger mange gange tak  for en kæmpe indsats gennem årene.  

Derfor er der en ledig plads i bestyrelsen og en ledig suppleantplads.  

Ina Marie Graneberg og Pernille Skou melder sig som suppleanter. Det betyder at vi vil spørge  Nanna om hun vil komme tilbage til bestyrelsen som fuldblods bestyrelsesmedlem.  

Per Jørgensen og Lene Drewsen fortsætter som revisor. 

7. Eventuelt 

Gunnars forslag angående støj fra motorvejen. Landsbyforum har kontaktet Vejdirektoratet  angående støj og afskærmning. De mener dog ikke støjen overstiger grænseværdierne og har pt  ingen planer om en støjvold. Vi vil dog kontakte dem igen. 

Ang. cykelsti. Landsbyforum har sendt et forslag ind til kommunen i samarbejde med forslagsstiller  fra Hjortshøj. 

Der findes en cykelrute som slutter ved Egå kirke. Det vil være oplagt at forlænge den til Hjortshøj.  Der kom 4 tilkendegivelser på mødet om at det var et godt forslag.  

Den nye bestyrelse holder konstituerende møde d. 11. maj.

Liv udenfor Ringgaden?

Af | 12. marts 2021|Categories: Nyheder|

Bland dig i debatten om livet uden Ringgaden.
Kommunens Oplandsudvalg inviterer til online borgermøde mandag den 15. marts kl. 16-17.30.

Hvordan kan Aarhus Kommune styrke kommunikationen med og i oplandsbyerne ?Alle er velkomne til at deltage i mødet, og det er muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne og medlemmerne af udvalget via chatten.

Gå direkte til mødet i Oplandsudvalget via Microsoft Teams eller se det live på AarhusGuidens facebook: facebook.com/aarhusguiden

Til mødet er der live-oplæg bl.a. om den store spørgeskemaundersøgelse om kommunikation i oplandet, og det er videoindlæg fra foreninger, medier og oplandsbyer.

Tilmeld dig her
https://www.facebook.com/events/180079250364512/

Penge til ensomme ældre

Af | 4. februar 2021|Categories: Nyheder|

Aarhus Kommune opfordrer foreninger og organisationer i Hjortshøj til at søge Corona-ensomhedspuljen til projekter for ensomme ældre. Puljen er på 745.000 kr. og er åben for ansøgninger nu!
Læs mere: https://www.aarhus.dk/…/for…/corona-ensomhedspulje-2021/

Load More Posts